Phối cảnh Khu Nhà Ở
Phối cảnh Khu Trung Tâm
Phối cảnh Khu Phần Mềm
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Với định hướng phát triển bền vững, tập trung và mở rộng đầu tư các Khu Công nghệ cao; Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ vào thực tế, HHPD...
Xem thêm
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty HHPD thực hiện sứ mệnh
Xem thêm
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
HHPD xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên sáng tạo, đưa ra quan điểm, cách tiếp cận mới khi giải quyết...
Xem thêm
nhịp sống từ các công trình
Dành cho
nhà đầu tư

Với phương châm “Đồng hành cùng nhà đầu tư”, công ty HHPD đã và đang thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao với mong muốn xây dựng Hòa Lạc thành trung tâm Khoa học Công nghệ của cả nước, một thành phố Khoa học mang tầm vóc khu vực. Đầu tư, phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là tiền đề để HHPD mở rộng đầu tư các Khu Công nghệ cao trong cả nước.

Đối tác & khách hàng
Liên hệ với chúng tôi
#