Dự án xây dựng tuyến cáp ngầm trung thế cho nhà máy NIDEC Hòa Lạc

#
#
#
#
#

Dự án xây dựng tuyến cáp ngầm trung thế cho nhà máy NIDEC Hòa Lạc

Thông tin dự án


#