Giới thiệu về HHPD
Tầm nhìn

Với định hướng phát triển bền vững, tập trung và mở rộng đầu tư các Khu Công nghệ cao; Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Công nghệ vào thực tế, HHPD hướng tới mục tiêu:

  • Trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu trong đầu tư phát triển Khu Công nghệ cao;
  • Là Tổ chức Khoa học hàng đầu trong nghiên cứu, ứng dụng Khoa học Công nghệ vào sản xuất của Bộ Khoa học & Công nghệ.
  • Củng cố và phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư.

Sứ mệnh

Là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty HHPD thực hiện sứ mệnh:

  • Đầu tư, phát triển hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
  • Thu hút và xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
  • Quản lý, khai thác, duy tu hạ tầng, cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư trong Khu.

    Với phương châm “Đồng hành cùng nhà đầu tư”, công ty HHPD đã và đang thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao với mong muốn xây dựng Hòa Lạc thành trung tâm Khoa học Công nghệ của cả nước, một thành phố Khoa học mang tầm vóc khu vực. Đầu tư, phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là tiền đề để HHPD mở rộng đầu tư các Khu Công nghệ cao trong cả nước.

Giá trị cốt lõi

Năng động – Sáng tạo – Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm

Với phương châm “người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp”, để phát huy hết tài sản này, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Đội ngũ Lãnh đạo và cán bộ quản lý như sợi dây liên kết các cá nhân tạo nên tập thể đoàn kết, mạnh mẽ. Từng bước tạo ra chính sách phúc lợi thu hút lao động có năng lực phù hợp với công việc, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ công nhân viên. Chính sách sử dụng và đánh giá nhân viên được thể hiện qua:

Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm

HHPD xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên sáng tạo, đưa ra quan điểm, cách tiếp cận mới khi giải quyết công việc. “Dám nghĩ” giúp tạo ra môi trường làm việc năng động và ý thức luôn học hỏi để tìm ra những cái mới nhằm tăng hiệu quả công việc.

Từ “dám nghĩ” đi tới quyết định “dám làm” nhằm tạo ra cách làm mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ có “dám làm” mới tạo ra được thay đổi và đột phá. Tại HHPD chúng tôi đề cao tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Mỗi vị trí công tác và mỗi công việc đều gắn với trách nhiệm cụ thể. Đi cùng với việc dám nghĩ, dám làm đỏi hỏi ở mỗi tập thể, cá nhân trong gia đình HHPD trách nhiệm và quyền lợi đi kèm.

Tại HHPD, lợi ích của Công ty được đưa lên hàng đầu. Chúng tôi xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, nơi mà tất cả cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực bản thân. Nhân viên và cán bộ quản lý cùng nhau thực hiện công việc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và chia sẻ thông tin để thực hiện Sứ mệnh và đạt mục tiêu Tầm nhìn đã đặt ra.

Tên công ty:

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tên giao dịch:

Hoa Lac Hi-tech Park Development One-Member Limited Liability Company

Tên viết tắt: HHPD CO.,LTD

Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại:02432022648

Email: hpd@hhtp.gov.vn

Website: www.hhpd.vn

#