Đầu tư & Bất động sản
# #
Giới thiệu chung

Thực hiện nhiệm vụ được giao về đầu tư và phát triển hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Công ty HHPD được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giao làm chủ đầu tư dự án “Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm” với diện tích khoảng 75 ha. Hiện tại dự án đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Tiếp nối kết quả triển khai dự án “Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu phần mềm”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chấp thuận nguyên tắc giao Công ty làm chủ đầu tư hạ tầng ba khu chức năng: Khu Nhà ở; Khu Trung tâm; Khu Hỗn hợp với diện tích trên 300 ha. Hiện Công ty đang hoàn thiện thủ tục xin cấp chứng nhận đầu tư ba phân khu chức năng trên với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tiếp nối những kinh nghiệm từ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các phân khu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty HHPD có kế hoạch đầu tư phát triển các Khu Công nghệ cao trên toàn Quốc. Trong tương lai gần, công ty hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu trong đầu tư phát triển Khu Công nghệ cao.

Các dự án tiêu biểu
Dự án quy hoạch và đầu tư kinh doanh
hạ tầng Khu Hỗn hợp
Dự án quy hoạch và đầu tư kinh doanh
hạ tầng Khu Nhà ở
Dự án quy hoạch và đầu tư kinh doanh
hạ tầng Khu Trung tâm
Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng
kỹ thuật Khu Phần Mềm
Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm – Nhà máy sản xuất nội thất HHPD
# # Xem thêm dự án
Form liên hệ

Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ với người phụ trách dịch vụ

Số máy giám đốc Sàn giao dịch bất động sản HHPD : Lê Kim Dung 0934.640.388
#