Xây lắp dân dụng
# #
Giới thiệu chung

Nhằm thực hiện chức năng đầu tư phát triển hạ tầng và đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty HHPD đã phát triển thêm ngành nghề xây dựng trên nền tảng nhân sự có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.

Quá trình hoạt động, ngành nghề xây dựng của Công ty đã từng bước được củng cố và phát triển, bước đầu hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng của Công ty cũng như phục vụ cho các nhà đầu tư trong và ngoài Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công ty đã được khách hàng tin tưởng giao làm tổng thầu một số công trình lớn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Theo định hướng chiến lược phát triển, công ty HHPD có kế hoạch phát triển bền vững ngành nghề xây dựng, trở thành nhà thầu xây dựng uy tín tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng của công ty.

Các dự án tiêu biểu
Dự án thi công xây lắp Trạm điện CP3
Dự án thi công xây lắp
Nhà máy nội thất HHPD
# # Xem thêm dự án
Form liên hệ

Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ với người phụ trách dịch vụ

Số máy giám đốc Ban Quản lý các dự án HHPD: Phạm Thanh Thản  0983.081.643; Số máy giám đốc Xí nghiệp xây lắp HHPD: Nguyễn Hữu Bằng  0918934617
#