Dự án nghiên cứu chế tạo, sản xuất hệ thống giám sát vô tuyến bằng
radar tích cực HRE-101

Hệ thống giám sát và định vị mục tiêu là thiết bị tìm kiếm và định vị bằng sóng vô tuyến với phạm vi ứng dụng rất lớn trong công việc tìm kiếm, quản lý và giám sát con người; động vật; đường ống dẫn dầu khí; hệ thống ray đường sắt; các điểm đường […]

#

Dự án nghiên cứu chế tạo, sản xuất hệ thống giám sát vô tuyến bằng
radar tích cực HRE-101

Hệ thống giám sát và định vị mục tiêu là thiết bị tìm kiếm và định vị bằng sóng vô tuyến với phạm vi ứng dụng rất lớn trong công việc tìm kiếm, quản lý và giám sát con người; động vật; đường ống dẫn dầu khí; hệ thống ray đường sắt; các điểm đường giao nhau; cầu đường cao tốc; sân bay; cảng biển và cơ sở hạ thầng thành thị và nông thôn, các hệ thống đảm bảo an ninh, cũng như cứu nạn cứu hộ…

Hệ thống giám sát và định vị mục tiêu hoạt động hiệu quả mà không đòi hỏi các hạ tầng GPS, GSM, vệ tinh….. liên quan, do đó ứng dụng tốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu du lịch, thăm quan.

Thông tin dự án


#