Tìm hiểu lĩnh vực

Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ nhằm cống hiến các giá trị cho cộng đồng là mục tiêu phát triển hàng đầu của HHPD. Theo định hướng của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty đã thành lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (tên giao dịch tiếng Anh: Hoa Lac Hi-tech Research and Application Institute – HIRA) với mong muốn hiện thực hóa khát vọng về “Thung lũng Silicon Việt Nam”.

Giai đoạn hiện tại, đội ngũ các nhà khoa học tại HIRA đang tập trung vào ba hướng nghiên cứu chính là công nghệ vật liệu, công nghệ điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, mục tiêu đặt ra cho ngành công nghệ vật liệu là áp dụng các vật liệu mới đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp và công nghiệp phụ trợ. Các sản phẩm này dựa trên nền tảng vật liệu năng lượng sạch từ tự nhiên như gió, nước, mặt trời… giúp tiết kiệm tài nguyên môi trường.

Với mảng công nghệ điện tử, HIRA thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cung cấp các thiết bị Điện tử, Tự động hóa, vật liệu phục vụ sản xuất linh kiện điện tử, linh kiện quang học, quang điện tử và quang tử… Chúng tôi cũng tham gia chế tạo các thiết bị đo đạc, định vị và giám sát vô tuyến, thiết bị truyền nhận dữ liệu tốc độ cao, khoảng cách lớn, thiết bị đầu cuối thông minh cũng như module, bảng mạch, mạch tích hợp trên nền tảng công nghệ ASIC, FPG.

Về Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc cung cấp các giải pháp triển khai hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp bảo mật và an toàn dữ liệu, sản phẩm phần mềm ứng dụng và phần mềm quản trị. Ngoài ra, HIRA cũng đảm nhiệm vai trò tư vấn và thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Điện tử, Tự động hóa; bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo vận hành và khai thác hiệu quả các thiết bị và hệ thống Điện tử, Tự động hóa.

Với lợi thế có được từ sự hình thành và phát triển trong cộng đồng các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – khát vọng “Thung lũng silicon của Việt Nam”, mục tiêu của Viện là nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ để đem lại giá trị mới, tạo ra lợi ích cho tổ chức và cho xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng khoa học và công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong cộng đồng để thực hiện hóa các chủ trương, định hướng của các cấp lãnh đạo Bộ, Ban quản lý và công ty trong định hướng phát triển chung của khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Tên công ty:

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tên giao dịch:

Hoa Lac Hi-tech Park Development One-Member Limited Liability Company

Tên viết tắt: HHPD CO.,LTD

Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại:(+84-24) 666 888 11

Email: hpd@hhtp.gov.vn

Website: www.hhpd.vn

#