Giới thiệu về HHPD

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tiền thân là Công ty TNHH Đồng Tâm, được thành lập từ năm 1992.

Theo chiến lược phát triển Công ty theo từng giai đoạn, ngày 22/10/2010 tại Quyết định số 122/TM&CGCN-QĐ, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ và Hạ tầng – Newtatco.

Tại quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Công ty được tiếp nhận nguyên trạng về Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 05/3/2014, theo quyết định số 33/QĐ-CNCHL của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Công ty đã được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.


Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Tên công ty:

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tên giao dịch:

Hoa Lac Hi-tech Park Development One-Member Limited Liability Company

Tên viết tắt: HHPD CO.,LTD

Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: 02432022648

Email: hpd@hhtp.gov.vn

Website: www.hhpd.vn

#