Khoa học & Công nghệ
# #
Giới thiệu chung

Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ nhằm cống hiến các giá trị cho cộng đồng là mục tiêu phát triển hàng đầu của HHPD. Theo định hướng của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty đã thành lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc (tên giao dịch tiếng Anh: Hoa Lac Hi-tech Research and Application Institute – HIRA).

Giai đoạn hiện tại, đội ngũ các nhà khoa học tại HIRA đang tập trung vào ba hướng nghiên cứu chính là công nghệ vật liệu, công nghệ điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, mục tiêu đặt ra cho ngành công nghệ vật liệu là áp dụng các vật liệu mới đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp và công nghiệp phụ trợ. Các sản phẩm này dựa trên nền tảng vật liệu năng lượng sạch từ tự nhiên như gió, nước, mặt trời… giúp tiết kiệm tài nguyên môi trường.

Với lợi thế có được từ sự hình thành và phát triển trong cộng đồng các doanh nghiệp tại khu công nghệ cao Hòa Lạc – khát vọng “Thung lũng silicon của Việt Nam”, mục tiêu của Viện là nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ để đem lại giá trị mới, tạo ra lợi ích cho tổ chức và cho xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng khoa học và công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong cộng đồng để thực hiện hóa các chủ trương, định hướng của các cấp lãnh đạo Bộ, Ban quản lý và công ty trong định hướng phát triển chung của khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Các sản phẩm tiêu biểu
Dự án nghiên cứu chế tạo, sản xuất hệ thống giám sát vô tuyến bằng radar tích cực HRE-101
Dự án nghiên cứu chế tạo và sản xuất máy bay không người lái
# # Xem thêm dự án
Form liên hệ

Nếu bạn quan tâm hãy liên hệ với người phụ trách dịch vụ

Số máy lãnh đạo viện HIRA: Viện phó Đinh Thành Long  0906.282.836
#