Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng
kỹ thuật Khu Phần Mềm

Quy mô diện tích Khu Phần mềm: 55,93 ha Tính chất và chức năng: là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, cung cấp các dịch vụ sản phẩm công nghê cao. Khu Phần mềm – Trái tim của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được quy […]

#
#
#

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng
kỹ thuật Khu Phần Mềm

Quy mô diện tích Khu Phần mềm: 55,93 ha

Tính chất và chức năng: là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, cung cấp các dịch vụ sản phẩm công nghê cao. Khu Phần mềm – Trái tim của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được quy hoạch gồm 8 làng công nghệ, đáp ứng diện tích linh hoạt, phu hợp với khả năng tài chính của các nhà đầu tư. Là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh liên quan đến công nghệ thông tin. Khu Phần mềm là bán đảo, được kế thừa mọi ưu thế của khu vực cận hồ. Thế đất được bao bọc bởi hồ Tân Xã. Với quan niệm phong thủy “núi quản con người, nước quản tài lộc”, Khu Phần mềm được đánh giá là nơi có phong thủy tốt, thuận lợi cho sự phát triển.

Thông tin dự án


#