Fri/05/2018, 6:15 PM (GMT+7)
Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ hút 1 tỷ USD đầu tư trong năm 2018?

Với việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang hướng tới đạt mục tiêu 1 tỷ USD trong năm 2018.


Phối cảnh Khu Nhà ở – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tạo điều kiện cho hoạt động xúc tiến đầu tư cấp Chính phủ vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, chú trọng tổ chức xúc tiến đầu tư từ các tập đoàn nước ngoài lớn về công nghệ cao, trong giai đoạn 2017-2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư.

Năm 2017, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn đầu tư 5.053 tỷ đồng trên diện tích 11,7 ha (bình quân 19 triệu USD vốn đầu tư/1 ha đất).

Đến hết tháng 4/2018, Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng mức đầu tư 10.918 tỷ đồng trên diện tích 15,4 ha (bình quân 31,5 triệu USD vốn đầu tư/1 ha đất).

Các dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng đang triển khai rất nhanh.

Có thể kể đến dự án “Nhà máy Hanwha Aero Engines tại Việt Nam” của Công ty TNHH Hanwha Techwin, Hàn Quốc (cấp ngày 7/7/2017) với tổng vốn đầu tư đăng ký 200 triệu USD (có kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư lên 260 triệu USD từ năm 2021) đã chính thức khởi công xây dựng vào ngày 21/9/2017.

Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện việc xây dựng, đang lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử.

Hai dự án (trong tổng số 5 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1 USD) của Tập đoàn NIDEC, Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 400 triệu USD vừa được cấp trong tháng 4/2018 và đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để có thể triển khai xây dựng và đưa nhà máy sản xuất vào hoạt động trong quý I/2019.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đang thụ lý hồ sơ dự án đầu tư và thương thảo với một số đơn vị tiềm năng trong nước và nước ngoài như Dự án sản xuất các loại sơn công nghệ nano của Công ty TNHH Sơn KOVA với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, dự án của Công ty Mitsubishi Chemical với tổng vốn đầu tư 92 triệu USD, dự án của của một nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 300 triệu USD, và hướng tới đạt mục tiêu thu hút 1 tỷ USD trong năm 2018.

 

Nguồn: Theo ITCNews

#