Dự án thi công san nền trạm, nhà điều khiển trạm biến áp 110kV thuộc dự án phát triển CSHT Khu CNC Hòa Lạc

Dự án hoàn thành tháng 10/2018

#
#
#
#
#
#
#

Dự án thi công san nền trạm, nhà điều khiển trạm biến áp 110kV thuộc dự án phát triển CSHT Khu CNC Hòa Lạc

Dự án hoàn thành tháng 10/2018

Thông tin dự án


#