Sun/04/2019, 12:43 PM (GMT+7)
Khai giảng khóa đào tạo – tập huấn chuyên sâu Ericsson IoT Accelerator tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tham gia khóa đào tạo – tập huấn là các học viên đến từ Công ty VNPT Technology, Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC (VTC Academy), Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội và các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công […]

Tham gia khóa đào tạo – tập huấn là các học viên đến từ Công ty VNPT Technology, Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC (VTC Academy), Viện Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội và các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ, Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng, công cụ về cách thức quản lý, kết nối dữ liệu và các thiết bị IoT; cập nhật kiến thức về các quy định tích hợp thiết bị vào nền tảng IoT và vấn đề bảo mật hệ thống và demo trình diễn các thiết bị IoT.

Các học viên tham gia khóa đào tạo – tập huấn Ericsson IoT Accelerator tại IoT Innovation Hub (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Diễn ra 02 ngày 11-12/4/2019, đây là khóa đào tạo – tập huấn đầu tiên tại IoT Innovation Hub trong khuôn khổ chuỗi hoạt động vận hành – chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của Công ty Ericsson Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nguồn của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ để hướng dẫn vận hành, trình diễn các thiết bị hiện có tại IoT Innovation Hub cho các đối tượng học viên khác giai đoạn sau này.

#