Tìm hiểu lĩnh vực

Nhằm thực hiện chức năng đầu tư phát triển hạ tầng và đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, công ty HHPD đã phát triển thêm ngành nghề xây dựng trên nền tảng nhân sự có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.

Quá trình hoạt động, ngành nghề xây dựng của Công ty đã từng bước được củng cố và phát triển, bước đầu hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng của Công ty cũng như phục vụ cho các nhà đầu tư trong và ngoài Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công ty đã được khách hàng tin tưởng giao làm tổng thầu một số công trình lớn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Theo định hướng chiến lược phát triển, công ty HHPD có kế hoạch phát triển bền vững ngành nghề xây dựng, trở thành nhà thầu xây dựng uy tín tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng của công ty.

Tên công ty:

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tên giao dịch:

Hoa Lac Hi-tech Park Development One-Member Limited Liability Company

Tên viết tắt: HHPD CO.,LTD

Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại:(+84-24) 666 888 11

Email: hpd@hhtp.gov.vn

Website: www.hhpd.vn

#